Ligjëratë inauguruese e akademik Bahri Becit, anëtar i jashtëm

Akademia e Shkencave dhe e Arteve e Kosovës, organizoi ligjëratën e anëtarit të jashtëm, akademik Bahri Becit, me temë: “RRETH HISTORISË SË FORMIMIT TË DY DIALEKTEVE TË SHQIPES”

Ligjërata u mbajt të martën, më 27 qershor 2017, në orën 11:00, në mjediset e Akademisë

 

Fjala e Kryetarit

Projektimi i ligjëratës