U mbajt ligjërata e dr. Joachim Matzinger dhe dr. Katsiaryna Ackermann

Më 6 tetor 2022, në ambientet e Akademisë, Seksioni i Gjuhësisë dhe i Letërsisë organizoi ligjëratën e dr. Joachim Matzinger dhe dr. Katsiaryna Ackermann me temë: “Settlement Dynamics and Toponomastics of the Balkans 1: Albanian-speaking areas”.