Letra e ASHAK-ut drejtuar Delegacioneve të Shteteve anëtare të UNESCO-s