Konferencë shkencore: “Energjetika dhe mjedisi për zhvillim të qëndrueshëm”

Akademia e Shkencave dhe e Arteve e Kosovës, Seksioni i Shkencave të Natyrës, organizoi Konferencën shkencore “Energjetika dhe mjedisi për zhvillim të qëndrueshëm”.

Konferenca u mbajt të mërkurën, më 30 tetor 2013, me fillim në orën 9:30, në Amfiteatrin e Akademisë.

Broshura

Programi