Konferencë jubilare-shkencore “Me rastin e 100-vjetorit të lindjes së akademik Idriz Ajetit”

Akademia e Shkencave dhe e Arteve e Kosovës dhe Akademia e Shkencave e Shqipërisë, organizojnë Konferencën jubilare-shkencore “Me rastin e 100-vjetorit të lindjes së akademik Idriz Ajetit”.

Konferenca mbahet më 27 janar 2017, të premten, në orën 10:00, në mjediset e ASHAK-ut, në Prishtinë.

Fjala e Kryetarit

Programi

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email
Share on print