Konferencë jubilare në nderim të 50-vjetorit të Kongresit të Drejtshkrimit