Klima dhe parametrat projektues për qytetet kryesore të Kosovës dhe të Shqipërisë

“Klima dhe parametrat projektues për qytetet kryesore të Kosovës dhe të Shqipërisë” – ASHAK (SSHN) në bashkëpunim me ASHSH (SSHNT, INEUM – UPT), 2011 e në vazhdim;