Informatë

Prof. Fetah Podvorica, anëtar korrespondent i ASHAK-ut, prej 16 maj deri më 18 maj 2019 mori pjesë në konferencën me titull “Approaching  20?? year” të organizuar në Podgoricë nga Akademia e Shkencave dhe Arteve të Malit të Zi në bashkëpunim me Akademinë Botërore të Shkencave dhe Arteve (WAAS) dhe Akademinë Evropiane të Shkencave dhe Arteve (EASA), vegëza:

http://worldacademy.org/conference-page/approaching-20-year-agenda?qt-programs_menu=0

Në kuadër të konferencës prof. Podvorica paraqiti punimin me titull “Advanced Oxidation Processes for the degradation of Persistant Organic Pollutants”. Punimi i prof. Podvoricës do të publikohet në botimin e përmbledhjeve të punimeve që do të nxirret ndërkohë nga Akademia e Shkencave dhe e Arteve e Malit të Zi.

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email
Share on print