Inaugurimi i anëtarit të jashtëm prof. dr. Matteo Mandalà

Akademia e Shkencave dhe e Arteve e Kosovës bëri inaugurimin e anëtarit të jashtëm të saj, prof. dr. Matteo Mandalà.

Fjala e kryetarit të ASHAK-ut, akademik Hivzi Islami

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email
Share on print