KRASNIQI, Isuf. F; PREBREZA, Bahri. M / ZBRAZJET ATMOSFERIKE
Redaktor Fejzullah Krasniqi, Prishtinë, Akademia e Shkencave dhe e Arteve e Kosovës, SSHN, 2017, 396 f., me il., 17x25 cm. (Botime të veçanta CLXIV / Seksioni i Shkencave të Natyrës. Libri 29).
Tit. në faqen paral.: Atmospheric discharges. Shënime për autorët në pjesën palosëse të kopertinës. Përmbledhja në gjuhën angleze. Bibliogr.: f. [381]-390. Indeks.
KDU 551.5
ISBN 978-9951-615-72-31
COBISS.KS-ID 2048090269