VARVARICA Kukaj, Suzana / XHEVDET XHAFA: (monografi)
Redaktor Luan Mulliqi, Prishtinë, Akademia e Shkencave dhe e Arteve e Kosovës, SA, 2021, 254 f., me il., 26x31 cm. (Botime të veçanta CCVII / Seksioni i Arteve. Libri 27)
Tit. në faqen paral.: Xhevdet Xhafa (monograph). Shënime për autorin: f. 225
KDU 75.071
929Xhafa, Xh.
ISBN 978-9951-26-044-2
COBISS.KS-ID 386434311