DUSHI, Minir / VEPRIMTARIA SHKENCORE NË "TREPÇË" (1950-1989)
Redaktor Muharrem Berisha. Prishtinë, Akademia e Shkencave dhe e Arteve e Kosovës, SSHN, 2006, 306 f., me il., 17x24 cm. (Botime të veçanta LXXVI / Seksioni i Shkencave të Natyrës. Libri 14)
Tit. në faqen paral.: Scientific activities in "Trepça" (1950-1989). Bibliogr.: f. 305-306
KDU 622.001.5
ISBN 978-9951-413-52-7
ISBN 9951-413-52-8