ZAJMI, Gazmend / VEPRA. 1
Redaksia Fehmi Agani, Rexhep Ismajli, Esat Stavileci, Prishtinë, Akademia e Shkencave dhe e Arteve e Kosovës, SSHSH, 1997, 182 f., 17x24 cm. (Botime të veçanta XXVII / Seksioni i Shkencave Shoqërore. Libri 9).
Tit. në faqen paral.: Oeuvresa 1
KDU 323.172(=18:497.51)
COBISS.KS-ID 2048017565