DHOMI, Rauf / VEPRA PËR PIANO
Akademia e Shkencave dhe e Arteve e Kosovës, SA, 2021, 70 partitura.
ISBN 979-0-801950-09-3