BALLATA, Zeqirja / VEPRA KORALE
Redaktor Engjëll Berisha, Prishtinë, Akademia e Shkencave dhe e Arteve e Kosovës, SA, 2014, 203 f., me il., 22x30 cm. (Botime të veçanta CXXXI / Seksioni i Arteve. Libri 18)
Tit. në faqen paral.: Coral works
KDU 979-0-801950-06-2