RIZA, Selman / VEPRA. 4
Redaksia Idriz Ajeti, Besim Bokshi, Rexhep Ismajli. Prishtinë, SGJL, Akademia e Shkencave dhe
e Arteve e Kosovës, 2004, 664 f., 17x24 cm. (Botime të veçanta LIII / Seksioni i Gjuhësisë dhe i
Letërsisë. Libri 24).
Tit. në faqen paral.: Oeuvres.4. Indeks.
KDU 811.18'36-112
ISBN 9951-413-14-5
COBISS.KS-ID 384771079