AJETI, Idriz / VEPRA. 3
Redaksia Rexhep Ismajli, Besim Bokshi, Enver Gjergjeku, Prishtinë, Akademia e Shkencave dhe e Arteve e Kosovës, SGJL, 1998, 301 f., 17x24 cm. (Botime të veçanta XXXII / Seksioni i Gjuhësisë dhe i Letërsisë. Libri 16).
Tit. në faqen paral.: Oeuvres. 3. Përmbledhja në gjuhën angleze.
KDU 811.18-112
COBISS.KS-ID 2048022685