RIZA, Selman / VEPRA. 3
Redaksia Idriz Ajeti, Besim Bokshi, Rexhep Ismajli. Prishtinë, Akademia e Shkencave dhe e Arteve e Kosovës, SGJL, 2002, 664 f., fotogr. e autorit, 17x24 cm. (Botime të veçanta LXIV / Seksioni i Gjuhësisë dhe i Letërsisë. Libri 19)
Tit. në faqen paral.: Oeuvres 3. Indeks.
KDU 811.18'36-112
ISBN 9951-413-0-1-3!
COBISS.KS-ID 384771335