AJETI, Idriz / VEPRA. 2
Redaksia Rexhep Ismajli, Besim Bokshi, Enver Gjergjeku, Prishtinë, Akademia e Shkencave dhe e Arteve e Kosovës, SGJL, 1998, 301 f., 17x24 cm. (Botime të veçanta XXXI / Seksioni i Gjuhësisë dhe i Letërsisë. Libri 15).
Tit. në faqen paral.: Oeuvres 2
KDU 811.18'232
COBISS.KS-ID 2048022429