DHOMI, Rauf / UVERTYRA SOLEMNE
Redaktor Zeqirja Ballata, Prishtinë, Akademia e Shkencave dhe e Arteve e Kosovës, SA, 2013, 263 f., 25x31 cm. (Botime të veçanta CXXIII / Seksioni i Arteve. Libri 16).
Tit. në faqen paral.:Solemn overture
KDU 789
ISBN 979-80-1950-05-5