BALLATA, Zeqirja / TRI VEPRA VOKALO-INSTRUMENTALE
Redaktor Engjëll Berisha, Prishtinë, Akademia e Shkencave dhe e Arteve e Kosovës, SA, 2012, 90 f., 30x42 cm. (Botime të veçanta CXXII / Seksioni i Arteve. Libri 15).
Tit. në faqen paral.:Three vocal-instrumental works
KDU 784:785
ISBN 979-0-801950-04-8