DUSHI, Minir / TREPÇA: sistemi integral teknik-teknologjik
Redaktor Muharrem Berisha. Prishtinë, Akademia e Shkencave dhe e Arteve e Kosovës, SSHN, 2002, 469 f., me il., 17x24 cm. (Botime të veçanta XLI / Seksioni i Shkencave të Natyrës. Libri 9).
Tit. në faqen paral.: Trepça: an integrated technico-technological system. Bibliogr.: f. 455-460
KDU 622(496.51)
COBISS.KS-ID 2048066717