GASHI, Emrush / TEORIA ADITIVE E IDEALEVE DHE TEORIA E RADIKALEVE TË UNAZAVE
Redaktor Muharrem Berisha, Prishtinë, Akademia e Shkencave dhe e Arteve e Kosovës, SSHN, 2009, 359 f., me il., 16x24 cm. (Botime të veçanta CII / Seksioni i Shkencave të Natyrës. Libri 17)
Tit. në faqen paral.: The aditive theory of ideals and the theory of radicals of the rings. Bibliogr.: f.345-354. Indeks.
KDU 512
ISBN 978-9951-411-79-0
COBISS.KS-ID 2048007581