REXHEPAGIQ, Jashar / TEMA TË ZGJEDHURA DHE BASHKËKOHORE PEDAGOGJIKE
Redaktor Hivzi Islami. Prishtinë, Akademia e Shkencave dhe e Arteve e Kosovës: Libri Shkollor, SSHSH, 2002, 684 f., 17x24 cm. (Botime të veçanta XXXIX / Seksioni i Shkencave Shoqërore. Libri 11)
Tit. në faqen paral.: Selected and contemporary pedagogic topics. Bibliogr.: f. 669-678
KDU 37.013
ISBN 9951-413-00-5
ISBN 9951-07-053-1
COBISS.KS-ID 386488839