AGANI, Fehmi / STUDIME SOCIOLOGJIKE DHE POLITOLOGJIKE
Redaksia: Rexhep Ismajli, Hivzi Islami, Ekrem Murtezai. Prishtinë, Akademia e Shkencave dhe e Arteve e Kosovës, SSHSH, 2008, 699 f., 16x24 cm. (Botime të veçanta LXXXVIII / Seksioni i Shkencave Shoqërore. Libri 28)
Tit. në faqen paral.: Studies in sociology and political sciences. Bibliogr.: f. 684-687. Indeks.
KDU 316:32
ISBN 978-9951-413-67-1
COBISS.KS-ID 1536947440