STUDIME, Libri 3, 1988
Redaktor: Jashar Rexhepagiq, Akademia e Shkencave dhe e Arteve e Kosovës, SSHSH, – ANUK, ODN, Prishtinë, 1988, 265 f., 17x24 cm.