STUDIME, Libri 1 / STUDIJE, Knjiga 1
Redaktor Ali Hadri, Akademia e Shkencave dhe e Arteve e Kosovës, SSHSH, – ANUK, ODN, Prishtinë, 1980, f. 144, 17x24 cm.
KDU (05)3801.7
COBISS.KS-ID 2048195229