BUDA, Aleks / STUDIME HISTORIKE: tekste të zgjedhura
Redaksia Hivzi Islami, Fehmi Rexhepi, Tatjana Haxhimihali. Prishtinë, Akademia e Shkencave dhe e Arteve e Kosovës, SSHSH, 2006, XVIII, 604 f., 16x24 cm. (Botime të veçanta LXXII / Seksioni i Shkencave Shoqërore. Libri 22)
Tit. në faqen paral.: Historical studies: selected texts. Indeks
KDU 93/94
ISBN 978-9951-413-40-4
COBISS.KS-ID 1553273312