STUDIME 5,6,7/1998, 1999, 2000
Kryeredaktor.: I. Ajeti, redaktorë I. Ajeti, J. Rexhepagiq, R. Ismajli, ASHAK, SGJL, Prishtinë, 2001,
f. 428, 17x24 cm.