STUDIME 4/1997
Kryeredaktor.: I. Ajeti, redaktorë I. Ajeti, J. Rexhepagiq, R. Ismajli, ASHAK, SGJL, Prishtinë, 1998, f. 508, 17x24 cm.

STUDIME 4 1997 ff. 508, 17×24 cm.