STUDIME 22/2015
Kryeredaktor.: R. Ismajli, redaktorë E. Basha, V. A. Fredman, T. Abrashi, M. Kraja. ASHAK, SGJL, Prishtinë, 2016, f. 420, 16x24 cm.
KDU 81(05)
82(05)