STUDIME 2/1995
Kryeredaktor.: I. Ajeti, redaktorë I. Ajeti, J. Rexhepagiq, R. Ismajli, ASHAK, SGJL, Prishtinë, 1996, f. 304, 17x24 cm.

STUDIME 2 1995 ff. 304, 17×24 cm.