DACI, Nexhat M., Skender BERISHA, Agim Zajmi KOSOVA - STRATEGJIA E ZHVILLIMIT EKONOMIK
Prishtinë, Akademia e Shkencave dhe e Arteve e Kosovës, SSHN, 2002, 342 f., me il., 17x24 cm.
(Akademia e Shkencave dhe e Arteve e Kosovës. Oda ekonomike e Kosovës.)
KDU 330.341(497.115)
COBISS.KS-ID 386494727