STATUSI I ARDHSHËM I KOSOVËS: tryezë shkencore, Prishtinë (6 korrik 2005)
Redaksia: Rexhep Ismajli, Esat Stavileci, Hivzi Islami. Prishtinë, Akademia e Shkencave dhe e Arteve e Kosovës, 2005, 153 f., 14x20 cm.
Tit. në faqen paral. të tit.: Future status of Kosova: round table, July the 6, 2005. Bibliografia në fund të disa punimeve.
KDU 323(496.51)
ISBN 9951-413-31-5
ISBN 978-9951-413-31-21
COBISS.KS-ID 211404044