BALLATA, Zeqirja / SIMFONIA 83
Redaktor Tahir Emra, Prishtinë, Akademia e Shkencave dhe e Arteve e Kosovës, SA, 2010, 108 f., 25x35 cm. (Botime të veçanta CVIII / Seksioni i Arteve. Libri 13).
Tit. në faqen paral.: The Symphony 83
KDU 784:785
ISBN 978-0-801950-03-1