LIMANI, Myzafere; IBRANI, Mimoza; LIMANI-FAZLIU, Zana; MALOKU, Hëna. SFIDAT E PLANIFIKIMIT MULTIPARAMETRIK TË RRJETEVE KOMUNIKUESE PA TELA
Redaktor Fetah Podvorica, Prishtinë, Akademia e Shkencave dhe e Arteve e Kosovës, SSHN,
2021, 435 f., me il., 17x25 cm. (Botime të veçanta CCXI / Seksioni i Shkencave të Natyrës. Libri
35)
Tit. në faqen paral.: Challenges of multiparametric planning of wireless communication
networks. Përmbledhja në gjuhën angleze. Bibliogr.: f. 421-426.
KDU 004:005
ISBN 978-9951-26-046-61
COBISS.KS-ID 386833159