BASHA, Eqrem / RRUGA RRETH SI ZERO: (tregime të zgjedhura)
Redaksia Ali Aliu, Rexhep Ismajli, Kujtim M. Shala, Prishtinë, Akademia e Shkencave dhe e Arteve e Kosovës, SGJL, 2019, 298 f., 15x21 cm. (Botime të veçanta CLXXXVIII / Seksioni i Gjuhësisë dhe i Letërsisë. Libri 70).
Tit. në faqen paral.: A round road like zero: (selected stories).
KDU 821.18-32
ISBN 978-9951-26-013-81
COBISS.KS-ID 2048394141