QËNDRO, Gëzim / REXHEP FERRI: (monografi)
Redaktor Tahir Emra, Prishtinë, Akademia e Shkencave dhe e Arteve e Kosovës, SA, 2010, 219 f., me il., 25x31 cm. (Botime të veçanta CXI / Seksioni i Arteve. Libri 14)
Tit. në faqen paral.: Rexhep Ferri: (monography)
KDU 75.071.1(496.51)
929Ferri, R.
ISBN 978-9951-413-93-0
COBISS.KS-ID 2048101021