QËNDRO, Gëzim / REXHEP FERRI: (monografi)
Redaktor Tahir Emra. Bot. 2. Prishtinë, Akademia e Shkencave dhe e Arteve e Kosovës, SA 2021, 317 f., me il., 26x31 cm. (Botime të veçanta CCVI / Seksioni i Arteve. Libri 26)
Tit. në faqen paral.: Rexhep Ferri (monography)
KDU 75.071.1(496.51)
929Ferri, R.
ISBN 978-9951-26-042-8
COBISS.KS-ID 387387399