GJERQEKU, Enver / POEZI TË ZGJEDHURA
Redaktor Idriz Ajeti, Prishtinë, Akademia e Shkencave dhe e Arteve e Kosovës, SGJL, 2001, 296 f., 15x22 cm.
KDU 821.18-1
COBISS.KS-ID 386540295