CIMOCHOWSKI, Waclaw / PËR GJUHËN SHQIPE
Redaksia Idriz Ajeti, Besim Bokshi, Rexhep Ismajli. Prishtinë, Akademia e Shkencave dhe e Arteve e Kosovës, SGJL, 2004. - 469 f., 17x24 cm. (Botime të veçanta LI / Seksioni i Gjuhësisë dhe i Letërsisë. Libri 23)
Tit. në faqen paral.: Pour la langue albanaise
KDU 811.18(091)
ISBN 9951-413-10-2
COBISS.KS-ID 2048104093