ISMAJLI, Rexhep / PASIONET DHE PËSIMET E SELMAN RIZËS
Redaktor Eqrem Basha, Prishtinë, Akademia e shkencave dhe e arteve e Kosovës, SGJL, 2009, 506 f., me il., 16x24 cm. (Botime të veçanta CV / Seksioni i gjuhësisë dhe i letërsisë. Libri 44).
Tit. në faqen paral.: Passions and endurance of Selman Riza. Bibliogr.: f. 307-313. Indeks
KDU 811.18'36-112929Riza S.
ISBN 978-9951-413-87-9
COBISS.KS-ID 32742957