EJUPI, Arsim / NATYRA E LUGINËS SË PRESHEVËS: struktura, determinantet dhe resurset natyrore
Redaktor Fejzullah Krasniqi, Prishtinë, Akademia e Shkencave dhe e Arteve e Kosovës, SSHN, 2016, 251 f., me il., 17x25 cm. (Botime të veçanta CLIX / Seksioni i Shkencave të Natyrës. Libri 28)
Tit. në faqen paral.: The nature of Presheva Valley: structure, determinants and natural resources. Shënime për autorin në pjesën palosëse të kopertinës. Përmbledhja në gjuhën angleze. Bibliogr.: f. [229]-235.
KDU 908(496.51-11)
ISBN 978-9951-615-66-2
COBISS.KS-ID 2048082845