BUZA, Kujtim / TAHIR EMRA: (monografi)
Redaktor Zeqirja Ballata, Prishtinë, Akademia e Shkencave dhe e Arteve e Kosovës, SA, 2013, 261 f., me il., 25x31 cm. (Botime të veçanta CXXVI / Seksioni i Arteve. Libri 17)
Tit. në faqen paral.: Tahir Emra: (monography)
KDU 75(496.51)
929(496.51)Emra, T.
ISBN 978-9951-615-12-9
COBISS.KS-ID 387409159