KOVIČ, Brane / MUSLIM MULLIQI: (monografi)
Redaktor Luan Mulliqi, Prishtinë, Akademia e Shkencave dhe e Arteve e Kosovës, SA, 2018, 311 f., me il., 26x31 cm. (Botime të veçanta CLXXVI / Seksioni i Arteve. Libri 25).
Tit. në faqen paral.: Muslim Mulliqi: (monograph), Shënime për autorin në pjesën palosëse të kopertinës.
KDU 75.071(496.51)
929Mulliqi, M.
ISBN 978-9951-615-89-1
COBISS.KS-ID 2048097949