EMRA, Tahir / ABDURRAHIM BUZA: (monografi)
Redaktor Luan Mulliqi, Prishtinë, Akademia e Shkencave dhe e Arteve e Kosovës, SA, 2018, 247 f., me il.,26x31 cm. (Botime të veçanta CLXXIV / Seksioni i Arteve. Libri 24)
Tit. në faqen paral.: Abdurrahim Buza: (monograph)
KDU 75.071(496.51)
929Buza, A
ISBN 978-9951-615-83-9
COBISS.KS-ID 386051591