FERRI, Rexhep / IBRAHIM KODRA: (monografi)
Redaktor Luan Mulliqi, Prishtinë, Akademia e Shkencave dhe e Arteve e Kosovës, SA, 2016, 163 f., me il., 23x31 cm. (Botime të veçanta CLVIII / Seksioni i Arteve. Libri 22)
Tit. në faqen paral.: Ibrahim Kodra: (monograph)
KDU 929(496.5)Kodra, I.
ISBN 978-9951-615-63-1
COBISS.KS-ID 2048081309