HADRI, Ali / MARRËDHËNIET SHQIPTARE-JUGOSLLAVE
Redaksia Hivzi Islami, Jashar Rexhepagiqi, Jusuf Bajraktari. Prishtinë, Akademia e Shkencave dhe e Arteve e Kosovës, SSHSH, 2003, 323 f., 17x24 cm. (Botime të veçanta XLVII / Seksioni i Shkencave Shoqërore. Libri 13)
Tit. në faqen paral.: Les relations albano-yougoslaves
KDU 930.23:94(497.1)
94(496.51):(497.1)
ISBN 9951-413-06-4
COBISS.KS-ID 2048103069