MULLIQI, Luan: ekspozitë inauguruese
Prishtinë, Akademia e Shkencave dhe e Arteve e Kosovës, SA, 2016, 59 f., me il., 23x28 cm.
Teksti në shqip dhe anglisht.
KDU 73.036(496.51)(084.1)
ISBN 978-9951-615-68-6
COBISS.KS-ID 2048081565