DHOMI, Rauf / KUARTET PËR HARQE
Redaktor Rexhep Ferri, Partiturë, Prishtinë, Akademia e Shkencave dhe e Arteve e Kosovës,
SA, 2001, 340 f., 20x28 cm. (Botime të veçanta XXXVI / Seksioni i Arteve. Libri 3).